ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564


ฝ่ายปฐมวัย จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เรื่อง การสร้างภาพตามจินตนาการ โดยการใช้โปรแกรม Junior Artist และนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เรื่อง การสร้างภาพบ้านของฉัน โดยใช้โปรแกรม Paint ซึ่งมีการส่งตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานในการใช้เมาส์ เกิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 46 ครั้ง

Keep