ผลการประกวดหนูน้อยฟันสวย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564


ฝ่ายปฐมวัย จัดการประกวดหนูน้อยฟันสวยนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้อง นักเรียนชาย 1 คน นักเรียนหญิง 1 คนมาประกวดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดช่องปากและฟัน แปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยมี ม.กนกกร เกตทอง พยาบาลวิชาชีพโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับหัวหน้าระดับชั้นเป็นคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสมุดฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 39 ครั้ง

Keep