ผลการแข่งขัน English is fun K1-K2 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564


ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรม English is fun นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 โดยส่งตัวแทนห้องละ 1 คน ชาย หรือ หญิง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษ เช่น ตัวอักษร A-Z และคำศัพท์ในหมวดต่าง ๆ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 44 ครั้ง

Keep