ผลการแข่งขัน Robot (ต่อตามจินตนาการ ) ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564


ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี การแข่งขัน Robot (ต่อตามจินตนาการ ) นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 โดยส่งตัวแทนห้องละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทักษะทางด้านการออกแบบประกอบ Robot วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 50 ครั้ง

Keep