การแสดงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 วันที่ 20 มกราคม 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นผู้แทน ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564 โดยมีการมอบของขวัญให้กับตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น พร้อมชมการแสดงของนักเรียนในระดับปฐมวัยและระดับมัธยมศึกษา และมีการจัดกิจกรรม รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Webex เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม" วันที่ 20 มกราคม 2564

ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 164 ครั้ง

Keep