ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (รอบภายใน) เข้าศึกษาต่อโครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (รอบภายใน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


กำหนดการมอบตัวนักเรียน วันที่ 21 - 29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

หมายเหตุ  หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่แจ้ง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 985 ครั้ง

Keep