ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปฐมวัย (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564กำหนดการมอบตัวนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปฐมวัย (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 - 29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 1323 ครั้ง

Keep