ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด ระดับจังหวัด ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET )


โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางขอแสดงความยินดีนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ระดับจังหวัด ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET ) ประจำการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้รับรางวัลดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ (รางวัลระดับจังหวัด) 
1. ด.ช.ณภัทร  ศรีสวย นักเรียนชั้น ป.4/1  
2. ด.ญ.ปุณณดา วัฒนานุสิทธิ์ นักเรียนชั้น ป.5/1

วิชาวิทยาศาสตร์ (รางวัลระดับจังหวัด) 
1. ด.ช.ณภัทร ศรีสวย นักเรียนชั้น ป.4/1
2. ด.ญ.ชุติกาญจน์  กนกกังวานโรจน์ นักเรียนชั้น ป.6/1


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 368 ครั้ง

Keep