ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างทำเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563     ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้มีการประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอประกวดราคา ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

บัดนี้ คณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้างของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้านจิรชัยสปอร์ต เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพ ราคา และการบริการที่เหมาะสมคุ้มค่า และสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 224 ครั้ง

Keep