ต้อนรับศึกษานิเทศก์พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์พีระพงศ์ ดวงแก้ว จากสำนังานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วันที่ 2 ธันวาคม 2563


     ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์พีระพงศ์ ดวงแก้ว จากสำนังานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของดรงเรียนเอกชนในระดับ จังหวัดลำปาง วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 62 ครั้ง

Keep