เรื่อง การประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2563     ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มีความประสงค์จัดทำเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2563 ตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กำหนดยื่นชองประกวดราคา ตั้งแต่ วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ณ ห้องจัดซื้อ - พัสดุ โรงเรียนอัสสัมขัญลำปาง

กำหนดส่งงาน วันที่ 20 มกราคม 2564 ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 05-422-2733 ต่อ 418 หรือจากเว็บไซต์โรงเรียน www.acl.ac.th


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 252 ครั้ง

Keep