สรุปผลการตัดสินการประกวดเสื้อกีฬาสี เหรียญรางวัลกีฬาสี เข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาสี และคณะกรรมการตัดสินเสื้อ - เหรียญรางวัลกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ ดำเนินการประชุมพิจารณาตัดสินแบบทั้ง 2 รายการ วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม  ACL 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 398 ครั้ง

Keep