อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563

กรณี ผู้ปกครองที่ชำระค่าเรียน Summer ไว้แล้ว (ชั้น อ.1,ป.1,ม.1,ม.4และนักเรียนใหม่)  สามารถนำไปลดยอดชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1995 ครั้ง

Keep