ชมรมหุ่นยนต์คิดค้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ


“ร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันโควิด-19” ชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คิดค้นหุ่นยนต์ Lego เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ ซึ่งใช้หุ่นยนต์ Lego รุ่น EV3 ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือด้วยระบบเซ็นเซอร์ เพื่อนำไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นเรียนช่วยลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 139 ครั้ง

Keep