ผลการประกวด กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563


การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563

กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย จัดการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้อง นักเรียนชาย 1 คน และนักเรียนหญิง 1 คน มาทำการประกวดการไหว้ทั้ง 3 ระดับ, มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ และการพูดจาที่สุภาพไพเราะ มีหางเสียง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องเรียนดนตรี อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 346 ครั้ง

Keep