กิจกรรมเปิดห้องเรียนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่


ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) พิธีมอบป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW  พร้อมส่งมอบสื่อการเรียนการสอน พิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4/1 หลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม.6/4 แผนการเรียนศิลป์คำนวณที่ผ่านหลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจด้านการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ได้รับความรู้ และเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านบัญชี การจัดการธุรกิจ การประกอบอาชีพ หรือธุรกิจของตนเอง รวมถึงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมี ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะภราดา นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.4/1 ผู้แทนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่  27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรมเปิดห้องเรียนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) พิธีมอบป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW และพิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4/1 หลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 195 ครั้ง

Keep