พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม. 4 27/08/53


     ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีไหว้ครู "ดั่งแสงทองส่องสว่างสร้างปัญญา น้อมบูชาด้วยดวงจิตศิษย์กราบกราน" และพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรัก ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ น้อมรับพรจากครูมาเป็นหลักในการเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต โดยในพิธีไหว้ครู ได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครู ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และโครงการโปรแกรม CEP นำพานดอกไม้ธูปเทียนที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการตกแต่งมามอบแด่คุณครู เพื่อแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และสำหรับพิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ ได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของคุณครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีไหว้ครู "ดั่งแสงทองส่องสว่างสร้างปัญญา น้อมบูชาด้วยดวงจิตศิษย์กราบกราน" ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม. 4 และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 168 ครั้ง

Keep