แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 กรณี ผู้ปกครองที่ชำระค่าเรียน Summer ไว้แล้ว สามารถนำไปลดยอดชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1150 ครั้ง

Keep