ขอเชิญผู้ปกครองร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ วันที่ 24 เมษายน 2563


     โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางขอเชิญผู้ปกครอง ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ทาง Facebook Live  https://www.facebook.com/ACL2501/

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น. และหากผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ  ของโรงเรียน

ได้ดังนี้ การติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ www.acl.ac.thSWIS app for student และทาง https://www.facebook.com/ACL2501/


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 4835 ครั้ง

Keep