การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563     เนื่องจากมีผู้ปกครองทยอยเดินทางมาติดต่อชำระค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ทางโรงเรียนจึงขอกำหนดวิธีการดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์การเรียนต่าง ดังเอกสารที่แนบมานี้


โดยระบบจะเริ่มให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 2234 ครั้ง

Keep