ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่อง ยกเลิก และเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่อง ยกเลิก และเลื่อนการจัดกิจกรรม ตามแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จำนวนผู้อ่าน 672 ครั้ง

Keep