ประกาศผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนโครงการ CEP ระดับปฐมวัย และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.4 และ ม.1


ประกาศผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนโครงการ CEP ระดับปฐมวัย และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.4 และ ม.1

                                                                                                                       01.ผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนโครงการ CEP ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2
                                                                                                                       02.ผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนโครงการ CEP ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3
                                                                                                                       03.รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ โครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                                                                                                                       04.รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ รับทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                                                                                                       05.รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบภายใน


จำนวนผู้อ่าน 1279 ครั้ง

Keep