ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (ภายใน) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (ภายใน) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

                                                                                                                                              01. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

                                                                                                                                              02. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

                                                                                                                                              03. โครงการ Modern Business Education

                                                                                                                                              04. ทุนการศึกษาเซราฟิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 จำนวนผู้อ่าน 1246 ครั้ง

Keep