ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควตา) ปีการศึกษา 2563


ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (โควตา) ปีการศึกษา 2563

                                                                                                                                              1. ห้องเรียน SMART TECH ชั้น ป.4
 
                                                                                                                                              2. ห้องเรียน SMART TECH ชั้น ม.1
 
                                                                                                                                              3. ห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1
 
                                                                                                                                              4. ชั้น ม.4 โครงการ Modern Business Education
 
                                                                                                                                              5. ชั้น ม.4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 
                                                                                                                                              6. ชั้น ม.4 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

                                                                                                                                              7.ชั้น ม.4 นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น (ด้านกิจกรรม)


จำนวนผู้อ่าน 1542 ครั้ง

Keep