Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

 ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ดวงเดือน    เกษม
            การแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 "เวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามความถนัดของตน" วันที่ 24 สิงหาคม 2562    ( อัลบั้ม 4995 วันที่ 26 ส.ค. 2562)
มิส  ดวงเดือน    เกษม ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 293 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน