ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)


ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 "เวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามความถนัดของตน" วันที่ 24 สิงหาคม 2562


จำนวนผู้อ่าน 416 ครั้ง

Keep