กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3


กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปิดโลกทัศน์ และเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน โดยนักเรียนได้รับชมประวัติของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแล ดูการแสดงของช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เวลา 08.30-12.30 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2562
จำนวนผู้อ่าน 206 ครั้ง

Keep