กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ณ วัดสันตินิคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง วันที่ 6 สิงหาคม 2562


ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมสู่โลกว้าง เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ได้ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัดสำคัญในจังหวัดลำปาง ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ วัดสันตินิคม บ้านป่าสัก
จำนวนผู้อ่าน 175 ครั้ง

Keep