ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)


 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562)

 

                                                                                                                                                                                      enlightened ชั้นเนอสเซอรี่ เข้าศึกษาต่อ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1mail

                                                                                                                                                                                      enlightened ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โครงการ CEPmail

                                                                                                                                                                                      enlightened ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1mail
 
                                                                                                                                                                                      enlightened ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ CEPmail
 
                                                                                                                                                                                      enlightened ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการ Smart TECHmail
 
                                                                                                                                                                                      enlightened ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1mail
 
                                                                                                                                                                                      enlightened ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4mail
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 602 ครั้ง

Keep