ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562  (รอบที่ 1 ณ วันที่ 25 มกราคม 2562) 

                                                                                                                                                                         enlightened นักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1

                                                                                                                                                                         enlightened นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โครงการ CEP

                                                                                                                                                                         enlightened นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                                                                                                                                                                         enlightened นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ CEP

                                                                                                                                                                         enlightened นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โครงการ Smart TECH

                                                                                                                                                                         enlightened นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                                                                                                                                                         enlightened นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จำนวนผู้อ่าน 981 ครั้ง

Keep