พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ


พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ในโอกาสระลึกถึงการเสด็จขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 
      โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระนางมารีอา ในโอกาสระลึกถึงการเสด็จขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ 15 สิงหาคม เป็นการฉลองชัยชนะอันรุ่งโรจน์ของพระนาง เป็นศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ที่พระเป็นเจ้าทรงประทานแก่พระนางมารีอา โดยมีบาทหลวง อันเดียส ฟิลิปเป้ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูรด์ลำปางประธานในพิธี ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะภราดา คณะครู นักเรียน สมาคมศิษย์เก่าฯ และสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมประกอบพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติฯ พร้อมถวายมาลัยและกระเช้าดอกไม้แด่พระแม่มารีอา ณ ลานรูปปั้นพระแม่มารีอา และ มีการแห่บุสบกรูปปั้นแม่พระไปรอบโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนที่ร่วมประกอบพิธี เพื่อนำเข้าสู่หอประชุมสุวรรณสมโภชประกอบวจนพิธีกรรมขอพระพรจากแม่พระ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยมี บาทหลวงอันเดียส ฟิลิปเป้ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง ประกอบวจนพิธีกรรม ณ หอประชุมสุวรรณสมโภช และในช่วงบ่ายจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกกำลังกายให้แก่นักเรียน และเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและศิษย์เก่า โดยมีการจัดการแข่งขัน ประเภทฟุตบอล แชร์บอล และบาสเกตบอล วันที่ 15 สิงหาคม 2561

 
จำนวนผู้อ่าน 344 ครั้ง

Keep