เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา


ชาวอัสสัมชัญลำปาง น้อมใจถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
 
      ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมด้วย ภราดามานิต สกลธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู เจ้าหน้าที่นักการ และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และพิธีอัญเชิญเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ต่อเบื้องพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวิชาลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประเภท จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ และเบญจมาดิเรกคุณาภรณ์ แด่คณะครูณ สนามรัชตสมโภช พร้อมกันนี้ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการทำความสะอาด รอบโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงถึงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย

 
จำนวนผู้อ่าน 211 ครั้ง

Keep