พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต


 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (Saint Louis Marie Grignion de Montfort) เพื่อเทิดเกียรติในโอกาสวันระลึกถึงการสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยมีบาทหลวง อันเดรียส ฟิลิปเป้ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีกรรมพร้อมด้วย ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ภราดาชุมพล ดีสุดจิต จิตตาภิบาลโรงเรียน ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้ร่วมบริหาร สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมประกอบพิธี โดยมีผู้แทนนักเรียนอ่านประวัติ และบทสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และร่วมวางกระเช้าดอกไม้สักการะรูปปั้นนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  ณ ลานหน้าอาคารเซนต์หลุยส์ และเคลื่อนขบวนบุสบกรูปปั้นนักบุญหลุยส์ฯ รอบโรงเรียนเพื่อไปประกอบพิธีมิสบูชาขอบพระคุณ ณ หอประชุมสุวรรณสมโภช สำหรับนักบุญหลุยส์ มารี กรีญองเดอมงฟอร์ต ได้รับการประกาศเป็นบุญราศีในปี ค.ศ. 1888 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13 และการประกาศเป็นนักบุญ เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1947 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12
จำนวนผู้อ่าน 616 ครั้ง

Keep