พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา แก่นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3


โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา แก่นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในความวิริยะอุตสาหะ ของนักเรียนที่จะก้าวไปศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา โดยรับได้รับเกียรติจาก ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ในพิธีดังกล่าวได้มีตัวแทนของนักเรียนที่เข้ารับวุฒิบัตร กล่าวแสดงความรู้สึก 3 ภาษา และมีการแสดงของน้องอนุบาล 2 มาแสดงในพิธี เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆ ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้อ่าน 296 ครั้ง

Keep