งานเลี้ยงสังสรรค์เจ้าหน้าที่ นักการ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Merry Christmas and Happy new year Family ให้กับเจ้าหน้าที่ นักการของโรงเรียน เพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าหน้าที่ นักการทุกท่านที่ได้ทำงานมาทั้งปี และเป็นการพบปะสังสรรค์ ระหว่าง เจ้าหน้าที่ นักการ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างขวัญกำลังใจในองค์กร เป็นการคืนความสุขให้ทุกคน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ได้มีปฏิสัมพันธ์ พูดคุย พบปะกัน รวมถึงมีการแลกของขวัญ และกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเจ้าหน้าที่ นักการ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เซนต์หลุยส์ วันที่ 23 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้อ่าน 263 ครั้ง

Keep