งานเลี้ยงสังสรรค์คณะครู ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Merry Christmas and Happy new year Family ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นการตอบแทน คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ทำงานมาทั้งปี และเป็นการพบปะสังสรรค์ ระหว่าง คณะผู้บริหาร คณะครู เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างขวัญกำลังใจ ระหว่างผู้บริหาร คณะครูและ เจ้าหน้าที่ในองค์กร เป็นการคืนความสุขให้ทุกคน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ คณะครู เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ได้มีปฏิสัมพันธ์ พูดคุย พบปะกัน รวมถึงมีการแลกของขวัญ และกิจกรรมการแสดงบนเวที
จำนวนผู้อ่าน 264 ครั้ง

Keep