ต้อนรับนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์


 ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ร่วมต้อนรับนักเรียนจาก Assumption English School's (AES) ประเทศสิงคโปร์ ที่เดินทางมาเยี่ยมชม เรียนรู้ด้านวิชาการ และวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เวลา 09.30 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้อ่าน 273 ครั้ง

Keep