กิจกรรม "Day Camp ลูกเสือสำรอง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560


  งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม "การเข้าค่าย DayCamp ลูกเสือสำรอง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีพิธีเปิดในช่วงเช้า เวลา 10.30 น. ณ อาคารเอเทียรนกรางซ์ และกิจกรรมแต่ละฐานเพื่อฝึกทักษะต่างๆ ในช่วงบ่าย ตั้งแต่ เวลา 12.00 เป็นต้นไป

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
จำนวนผู้อ่าน 252 ครั้ง

Keep