พิธีสืบสานประเพณี "ยี่เป็ง" ACL วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560


 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดงานสืบสาน“ป๋าเวณี ยี่เป็ง” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีวันลอยกระทง และปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ในงานมีการจัดประกวดนางนพมาศของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์อาคารเซนต์หลุยส์ เวลา 08.00-10.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้อ่าน 346 ครั้ง

Keep