กาดมั่วตั๋วน้อย


 กาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 “กาดน้อยมาแล้ว บ่แป๋งใจ๋ไกล๋ ขอเจินคนดีนอนาย มาแอ๋วกาดมั่วตั๋วน้อย เน้อเจ้า” วันที่ 15 กันยายน 2560
 
        ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรม กาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2560 “กาดน้อยมาแล้ว บ่แป๋งใจ๋ไกล๋ ขอเจินคนดีนอนาย มาแอ๋วกาดมั่วตั๋วน้อย เน้อเจ้า” เพื่อจัดพื้นที่ให้นักเรียนแสดงความสามารถ แสดงผลงาน และเรียนรู้ด้านอาชีพ  ภายในงานได้จัดกิจกรรมการแสดง  "ฟ้อนเอื้องหลวงขุนตาล"

ของนักเรียนกิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์  นอกจากนั้นมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ของนักเรียน  ณ ลานเอนกประสงค์อาคารเซราฟิน เวลา 14.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2560

 
จำนวนผู้อ่าน 260 ครั้ง

Keep