การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


   งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ จัดการปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 "พันธกิจชีวิต จิตวิญญาณครู" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูได้เรียนรู้ และเข้าใจในการจัดการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความรัก ความสามัคคี แบบพี่น้อง เพื่อเป็นการต้อนรับ
 
น้องใหม่เข้าเป็นครอบครัวของอัสสัมชัญ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และเพื่อให้รับรู้นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย กฎระเบียบ และสวัสดิการของทางโรงเรียน โดยมี ภราดาชุมพล ดีสุดจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธาน ซึ่งในการปฐม
 
นิเทศครั้งนี้ มีคุณครูใหม่เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ วันที่ 8-9 กันยายน 2560จำนวนผู้อ่าน 346 ครั้ง

Keep