การฝึกซ้อมดับเพลิง และภัยพิบัติจากการแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย


กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมฝึกซ้อมการดับเพลิง และภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวให้แก่ นักเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่นักการ และเจ้าหน้าที่ รปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ รปภ. ได้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนรู้จักป้องกัน

สามารถนำไปใช้เมื่อเกิดเหตุุได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารเซราฟิน ฝ่ายปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 7-8 กันยายน 2560 เวลา 09.00-10.30 น. โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง นำบ้านจำลองแผ่นดินไหว และสาธิตการดับเพลิงร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
จำนวนผู้อ่าน 283 ครั้ง

Keep