กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา


   งานกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนในการนำไปถวายวัด เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย

และสอนให้นักเรียนตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดศรีรองเมือง จ.ลำปาง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
จำนวนผู้อ่าน 252 ครั้ง

Keep