การแสดงความยินดีกับ นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย


 ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับ นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย นางสาววิรมณ คิดอ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งประเภท ปืนสั้นสตรี 25 เมตร ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี

รายการแข่งขัน Junior World championships Sulh,Germany ณ เมืองซู ประเทศเยอรมนี วันที่ 22-29 มิถุนายน 2560 โดยในพิธีมี ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง

และนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการมอบช่อดอกไม้ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ ลานหน้าอาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
จำนวนผู้อ่าน 251 ครั้ง

Keep