การฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และดินถล่ม


การฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และดินถล่ม โดยมีการจำลองสถานการณ์จริง และมีหน่วยงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลลำปาง งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง

และหน่วยกู้ภัยสว่างลำปาง วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมถ้าเกิดสถานการณ์จริง
ที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง โดยมีการสาธิตการดับเพลิงวิธีต่างๆให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ถึง มัธยมศึกษา ณ สนามบาสเกตบอล หลังอาคารเซนต์ฟิลิป เวลา 14.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2560
 จำนวนผู้อ่าน 281 ครั้ง

Keep