พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียน ชั้น ม.4 และคณะกรรมการนักเรียน


   ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานพิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 มิถุนายน 2560
 
 จำนวนผู้อ่าน 340 ครั้ง

Keep