พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 วันที่ 8 มิถุนายน 2560


 ภราดาชุมพล ดีสุดจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานพิธีไหว้ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 มิถุนายน 2560
จำนวนผู้อ่าน 308 ครั้ง

Keep