พิธีไหว้ครู น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และศิษย์เก่า รุ่นที่ 34


 ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานพิธีไหว้ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และศิษย์เก่า รุ่นที่ 34 "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 มิถุนายน 2560
 จำนวนผู้อ่าน 257 ครั้ง

Keep