พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 8 มิถุนายน 2560


     ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานพิธีไหว้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 มิถุนายน 2560
จำนวนผู้อ่าน 263 ครั้ง

Keep