กิจกรรม วันรำลึกพระคุณแม่ "อุ่นไอรัก อุ่นละมุน" ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา วันที่ 11 สิงหาคม 2560


 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม วันรำลึกพระคุณแม่ "อุ่นไอรัก อุ่นละมุน" ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนในแต่ละห้องเข้าร่วมทำกิจกรรม

ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้อ่าน 276 ครั้ง

Keep