พิธีบูชาขอบพระคุณ "สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ" วันที่ 15 สิงหาคม 2560


 บาทหลวงอันเดรส ฟิลิเป้ ฮารามิลโล เจ้าคณะแขวงประเทศไทย และประเทศกัมพูชา เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง ชาวโคลัมเบีย จากคณะธรรมทูตยารูมาล และบาทหลวงฮอน ไซโลรซาโน เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ "สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและ วิญญาณ"

ร่วมกับ คณะภราดา สมาคมศิษย์เก่า 
สมาคมผู้ปกครองและครู คณะครู นักเรียน และนักการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ลานหน้าแม่พระ และมีการเดินฉลองมายังบริเวณห้องประชุมสุวรรณสมโภช เพื่อประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้อ่าน 242 ครั้ง

Keep